Samrøre

Vekst i Vest 17. november

Petroleumskonferansen Vekst i Vest 2016 vert arrangert torsdag 17. november på Flora samfunnshus i Florø. Sett av dagen.

Link til program og påmelding:

 https://sfj.pameldingssystem.no/vekstivest-2016?tab=program

Det vert konferansemiddag kvelden før (onsdag 16. november). Tidlegare på dag (framleis ons 16/11) arrangerer Maritim Forening Sogn og Fjordane nettverkssamling.