Vekst i Vest

Vekst i Vest 29. oktober

Fylkeskommunen, Petroleumsforeninga og Maritim Forening inviterer til petroleumskonferansen Vekst i Vest på Flora samfunnshus torsdag 29. oktober.

Som dei siste åra vert det middag og tilleggsaktivitetar ettermiddagen og kvelden før.

Klikk her for program & påmelding.

PROGRAMMET  ser slik ut:

08:30 Registrering
09:30 Utfordringar, forventningar og moglegheiter Regionalpolitisk oppspel
09:45 Norsk Sokkel – aktivitet og utfordringar Markus Nævestad, senior project manager Rystad Energy AS
10:05 Auka utvinning frå modne område – Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av myndighetenes arbeid Gisela Hytten, rådgiver Riksrevisjonen
10:25 Pause
10:45 Snorre – muligheter frem mot 2040 Rune Nedregaard, direktør for Snorre-feltet, Statoil ASA
11:05 Gjøa – posisjonert for vekst Eva Fagernes, Head of Supply Chain Management, GDF SUEZ E&P Norge AS
11:25 Refleksjonar og spørsmål

11:50 Lunsj

Samhandling i regionen:
12:40 Innovasjon, verdikjeder og verdiskaping Agnar Hellenes, dagleg leiar Hellenes AS
12:55 Samarbeid om nytenking rundt effektive løysingar Jon Refsnes, administrerande direktør Safeclean AS
13:10 Å bygge bru mellom haugane Mikael Johansen, Yard Manager Westcon Yards Florø

13:25 Pause

13:45 Fjordbase framover Roald Leivestad, markedskoordinator INC Support AS
14:00 GCE-status og crossover-tankegang gjev vidare horisont Trond Strømgren, subsea innovator NCE Subsea
14:15 Open post – TBA
14:30 Slutt