Bli leverandør til Zephyr

ZEPHYR som står for utbygginga av Guleslettene har bedt kommunane Flora og Bremanger om å komme med ei liste over kva lokale aktørar kan tilby dei i førebuinga til drift av vindkraftverket – og når det er sett i drift.

Brev til medlemmane i FIN

Varer og tenester til Zephyr

Kva kan du som lokal aktør tilby Zephyr i førbuinga og drifta av vindkraftverket på Guleslettene.

  • Kryss av her. Du kan gje meir utfyllande informasjon i feltet under.