Dialogmøte med Kinn kommune om foreskrifter for gebyr

innan plan, byggesak, matrikkel og eigarseksjon

Kinn kommune kalla inn til møte 1. september 2021 for å orientere om arbeidet med å utarbeide nye forskrifter og å få tilbakemeldingar.

Fra Måløy Vekst møtte Frank Willy Djuvik og frå FIN møtte Thor Arne Ullaland. Øyvind Bang-Olsen møtte frå Kinn kommune.