Styremøte fredag 22. oktober 2021

HORNE BRYGGE 4. et. kl. 8.15

SAKLISTE:

  1. Konstituere styret; etter fullmakt frå årsmøtet skal styret velje nestleiar – som ikke er på val same år som leiar.
  2. Gjennomgang av innspel frå årsmøte til arbeidsprogram. Prioritering av arbeid. Sjå PROTOKOLL.
  3. Innspel og deltaking i møte med DAT 25. oktober kl. 14.00
  4. Eventuelt

Fotografering av styremedlemmane til nettsida florain.no

  • Florø 13.10.2021

    Bjørn Hollevik
    Leiar FIN