Eigedomsskattetaksering næring i Florø

Brev til politisk og administrativ leiing i Kinn kommune ved ordførar / formannskap / gruppeleiarar / kommunedirektør
11. mars 2021