Kommunen set ein fot i bakken

Oppdatert info til medlemmane i FIN om eigedomsskatten