PANELDEBATT

MED FOKUS PÅ NÆRINGSPOLITIKK

FIN logo

Ordførarkandidatane tar diskusjonen på Florø kulturhus

Torsdag 24. august kl. 18.30

Alle ordførarkandidatane kjem til Florø Kulturhus for å diskutere og svare på spørsmål – med fokus på næringspolitikk

FIN og Firdaposten er arrangørr – Dag Frøyen frå Firdaposten leiar debatten.

Viktige tema under paneldebatten:

  • Grøn energi

    Tilgangen på grøn energi. Det grøne skiftet og utfasing av fossile energikjelder har ført til eit enormt behov for energi i norske kommunar.

  • Rammevilkåra til næringslivet

    Næringslivet treng føreseielege rammer, gode oppvekstvilkår, barnehagar, skule og eldreomsorg, om dei skal klare å lokke til seg den beste kompetansen.

MØT LISTETOPPANE

på Florø kulturhus torsdag 24. august kl. 18.30

FIN paneldebatt 6.9.2021

Årets FIN debatt – Firdaposten 24.8.23