Næringsdagane mai 2015

Næringsdagane 2015, 20 – 21. mai

Næringsdagane er ei samanslåing av fire tidlegare konferansar: Næringsbarometeret, IT-forumkonferansen, NHO konferansen og Høgskulen sin næringskonferanse.

Set av datoen – Scandic Sunnfjord Hotel 20. – 21. mai – fullstendig program og innbyding kjem seinare.