Næringslivsundersøking

SENTIO på vegne av Kinn kommune

Kinn kommune ønskjer innspel på samarbeidet mellom kommunen og næringslivet.

I løpet av hausten planlegg kommunen eit arbeidsseminar for næringslivet. Seminaret skal brukast som ein del av beslutningsgrunnlaget for kommunedirektøren sitt arbeid med kommuneplanen for Kinn kommune.

Som underlag til seminaret og vidare arbeid med samfunnsdelen, ber Kinn kommune deg om å svare på nokre spørsmål om di oppleving av samarbeidet i dag.

FIN oppfordrar alle medlemmane sine om å delta i denne undersøkinga – som vil vere viktig for det vidare arbeidet med kommuneplanen.

Svara blir anonymisert, slik at Kinn kommune ikke får vite kva du har svart.

Det tar ca. 5-7 minutt å svare på undersøkinga. Trykk på lenka under for å delta: