Nytt styre – ny årsplan

Dette skal FIN og det nye styret jobbe med

Bli kjent med

det nye styret i Flora Industri og Næringsforening

På årsmøtet i FIN 7. juni 2023 vart desse valde inn i styret:

 • Bjørn Hollevik, leiar

  Grind AS

 • Kristin Bergstøl Hansen, nestleiar

  Slakteriet AS

 • Svein T. Nødseth, styremedlem

  Fokus Elektro AS

 • Linn Theres Nekkøy, styremedlem

  Norwell

 • Anders Johannes Lien, styremedlem

  iVest Consult AS

 • Tor Førde, varamedlem

  K. Jansen

 • Kristin Svardal, varamedlem

  HUB for Ocean

Arbeidsprogram FIN 2023

FIN vil som tidlegare engasjere seg i aktuelle saker som det er naturleg for foreininga å ta del i og uttale seg om.

FIN legg opp til minst 5 styremøte i året og har som siktemål å arrangere 2 medlemsmøte. Aksello sine frukostmøte er ein viktig arena for medlemmane i FIN. Aktuelle saker og arrangement skal formidlast via www.florain.no og e-post til medlemmane.

FIN vil som tidlegare engasjere seg i aktuelle saker som det er naturleg for foreininga å ta del i og uttale seg om. Dei viktigaste satsingsområda for styret i FIN vil vere:

Energikapasitet og nettleige

 • Tilgang på grøn energi.
 • Infrastrukturen for vatn og elektrisitet
 • Redusert nettleiga til bedriftene

Kommunikasjonar / transport

 • Å flytte transport frå land til sjø.
 • Flyrutene og flytilbodet.
 • Godstransport gjennom Florø sentrum

Kommunedelplan / arealplan

 • Næringsareal
 • Delta på møter og høyringar – konkrete innspel

Samarbeid med andre næringsorganisasjonar

 • FINS // Måløy Vekst // Bergen Næringsråd // S&Fj Næringsråd // Aksello

Samarbeid skuleverket

 • Flora VGS // Flora US
 • Rekruttering / lærlingar

Nettverksbygging

 • Aksello-prosjekt som t.d. U40 / Grøn vekst m.m.

Nyrekruttering FIN

 • Kontakt med nye/etablerte bedrifter i Florø
 • Synleg i media
 • Frukostmøta til Aksello