Folkemøte om straumforsyning til Florø

Ny 132 kV – møte med NVE og Linja 17. oktober

STAD: Comfort Hotel Victoria, Markegata 34

TID: Tysdag 17. oktober kl. 19.00

TEMA: Linja AS har søkt om konsesjon for ei ny 132 kV forbinding til Botnaneset, ny 132/22 kV transformatorstasjon på Botnaneset, ny 132 kV forbinding frå ny Botnaneset transformatorstasjon til eksisterande Florø transformatorstasjon, samt oppgradering av eksisterande transformatorstasjon. Linja AS har søkt om 3 ulike trasealternativ mellom Magnhildskaret koblingsstasjon og Botnaneset transformatorstasjon. Mellom Botnaneset transformatorstasjon og Florø transformatorstasjon er det søkt 2 ulike trasealternativ.

NVE vil orientere om handsaminga av søknaden. Linja AS vil vere til stades og orientere om planane. Møtet er ope for alle.