Markegata omkøyring

Omkøyring Markegata i veke 3

Firma Trygve Ullaland melder om stenging av Markegata i veke 3:

Frå måndag den 18. januar og ut veke 3 blir Markegata stengt i krysset ved  Torggata pga. kryssing av gata med Va-anlegg og El-anlegg.

Det blir omkøyring  via Torggata og ut Kinnvegen for store køyretøy til bedriftene i Havreneset  eller Torggata -Michael Sars gate og Livius Smith gate. For køyretøya som kan køyre der, sjå vedlagt kart merka med blå linje.

Trygve Ullaland AS

Dersom det er bedrifter i Havreneset som ventar store biler ber vi dei om å informere sine samarbeidspartar om omkøyringa.