PÅMELDING HER – innan fredag 10.6. kl. 10.00

Påmeldinskjema utgått

Velkommen til årsmøte i FIN

Onsdag 15. juni kl. 19.00 på Victoria Hotell
Temamøte ca. kl. 19.45 med regiondirektør i NHO Vestlandet Helene Frihammer

Sakliste:

  • Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Val av møteleiar
  • Val av sekretær
  • Val av to representantar til å skrive under protokollen
  • Årsmelding for 2021
  • Driftstilskot for 2022
  • Rekneskap og budsjett for 2021/2022
  • Arbeidsprogram for 2022 – innspel frå årsmøtet til det nye styret
  • Val av styre, valkomité legg fram si innstilling
  • Val av valkomité

Etter årsmøtesakene blir det eit temamøte.

«Næringsutvikling og framtid for verksemder på kysten»

v/ Helene Frihammer, regiondirektør i NHO Vestlandet

Møtet blir avslutta med middag og sosialt samvær.

Helene Frihammer, regiondirektør NHO Vestlandet

TEMAMØTE, ca. kl. 19.45:

«Næringsutvikling og framtid for verksemder på kysten»

v/ Helene Frihammer, regiondirektør i NHO Vestlandet (Foto: Cecilie Bannow)