Valkomitéen kjem med følgjande innstilling til styre i FIN 2022:

Styremedlemmer:

  • Bjørn Hollevik (attval leiar, for 2 år)
  • Ole Schanke Eikum (ikkje på val)
  • Kristin Bergstøl Hansen (ikkje på val)
  • Svein T. Nødseth (ny, for 2 år)
  • Linn Therese Nekkøy, (ny, for 2 år)

Varamedlemmer: 

  • Anders Lien – (attval, for 1 år)
  • Tor Førde – (ny, for 1 år)

Årsmøtet vel leiar og nestleiar, og påser at dei ikkje er på val same året.

Valkomité 2022:

Jo Dale Pedersen // Ingrid Kassen // Gustav Johan Nydal (sign.)

Styret si innstilling til ny valkomité:

  • Gustav Johan Nydal (attval)
  • Ingrid Kassen (attval)
  • Jo Dale Pedersen (attval)

Valkomitéen konstituerer seg sjølve.