PÅMELDING HER

– innan fredag 2.6. kl. 10.00

Velkommen til årsmøte 7.6.23

Årsmøte FIN 2023 - onsdag 7. juni Quality Hotell kl. 18.30

Frist påmelding fredag 2.6. kl. 10.00

Velkommen til årsmøte i FIN

Onsdag 7. juni kl. 18.30 på Quality Hotell
Temamøte ca. kl. 19.15 med Monica Mæland og Jørn Askvik

Sakliste:

 • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Val av møteleiar
 • Val av sekretær
 • Val av to representantar til å skrive under protokollen
 • Årsmelding for 2022
 • Driftstilskot for 2023
 • Styrehonorar for 2023
 • Rekneskap og budsjett for 2022/2023
 • Arbeidsprogram for 2023 – innspel frå årsmøtet til det nye styret
 • Val av styre, valkomité legg fram si innstilling
 • Val av valkomité

Etter årsmøtesakene blir det temamøte.

«Utfordringar og moglegheiter ved å flytte godstransport frå land til sjø»

Monica Mæland, administrerande direktør i Bergen Næringsråd og Jørn Askvik, dagleg leiar i Shortsea Promotion Centre.

Møtet blir avslutta med middag og sosialt samvær.

TEMAMØTE, ca. kl. 19.15:

Monica Mæland, administrerande direktør i Bergen Næringsråd

Jørn Askvik, dagleg leiar i Shortsea Promotion Centre