Råd & Regnskap er blitt Bookkeeper

For oss i Råd & Regnskap Vest AS har det skjedd en del endringer…

NFD ut i landet 2014

20. oktober var FIN vertskap for 6 byråkratar frå Nærings-…

FIN si høyringsuttale om flyruter

Samferdsledepartementet har starta arbeidet med nytt anbod på…

Nytt styre i FIN

På årsmøtet i Flora Industri- og Næringsforening 13. mars,…