Kinn

FIN går for KINN

Årsmøte FIN
Velkommen til årsmøte 15.6.22
Måløy Vekst og Flora Industri- og Næringsforening
Styret i FIN 2021 - florain.no

Planleggingsmøte med DAT

Kinn
Svanøy Hovedgård - foto Johan Trygve SolheimJohan Trygve Solheim